ngothanhva1-1573441042-26.jpg

ngothanhva1-1573441042-26.jpg

Ngo Thanh Van portrays Paige Tico in the blockbuster “Star Wars: The Last Jedi” in 2017. She is among few Vietnamese actors starring in Holywood films.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.