ngothanhva1-1573441042-26.jpg

ngothanhva1-1573441042-26.jpg

Ngo Thanh Van portrays Paige Tico in the blockbuster “Star Wars: The Last Jedi” in 2017. She is among few Vietnamese actors starring in Holywood films.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *