ngothanhva-1551944120-93.jpg

ngothanhva-1551944120-93.jpg

Với “Cô Ba Sài Gòn,” Ngô Thanh Vân góp phần tôn vinh, quảng bá tà áo dài Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *