Ngoài quần áo mang theo vào bệnh viện là chiếc ba lô nặng chịch, bên trong là sách vở, bút, thước kẻ… (Ảnh: Doãn Đức)

Ngoài quần áo mang theo vào bệnh viện là chiếc ba lô nặng chịch, bên trong là sách vở, bút, thước kẻ… (Ảnh: Doãn Đức)

Ngoài quần áo mang theo vào bệnh viện là chiếc ba lô nặng chịch, bên trong là sách vở, bút, thước kẻ… (Ảnh: Doãn Đức)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *