Nghệ sỹ nhân dân Lệ Ngọc trong vở “Ngũ biến” (Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam)

Nghệ sỹ nhân dân Lệ Ngọc trong vở “Ngũ biến” (Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam)

Nghệ sỹ nhân dân Lệ Ngọc trong vở “Ngũ biến” (Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *