Ngày 28/1/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump (trong ảnh) chính thức công bố Kế hoạch Hòa bình Trung Đông.

Ngày 28/1/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump (trong ảnh) chính thức công bố Kế hoạch Hòa bình Trung Đông.

Ngày 28/1/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump (trong ảnh) chính thức công bố Kế hoạch Hòa bình Trung Đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.