nganhdagia-1588171924-46.jpg

nganhdagia-1588171924-46.jpg

Sản phẩm của Công ty hóa dệt Hà Tây đã có mặt ở nhiều nước EU, Mỹ… (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *