narendramod-1558928570-7.jpg

narendramod-1558928570-7.jpg

Những trở ngại về bộ máy bảo thủ, trì trệ cản trở nỗ lực thay đổi của Thủ tướng Modi. (Nguồn: kremlin.ru)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *