nadella1-1494812148-76.jpg

nadella1-1494812148-76.jpg

Nadella đang trao đổi về việc lập trình trò chơi Minecraft với các học sinh ở Dublin.(Ảnh: Veronique de Viguerie)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *