myphanun-1585363548-46.jpg

myphanun-1585363548-46.jpg

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại Istituto Clinico Casalpalocco ở Rome, Italy ngày 25/3/2020. (Ảnh: THX)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *