mwfu705tmo-1559303104-11.jpg

mwfu705tmo-1559303104-11.jpg

Trong khi Sprint sử dụng chuẩn mạng CDMA thì T-Mobile lại dùng chuẩn mạng GSM. (Nguồn: Getty Images).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *