murayama1-1567745422-99.jpg

murayama1-1567745422-99.jpg

Nhiếp ảnh gia, phóng viên tự do Murayama Yasufumi (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *