Mũi tiêm vaccine Nano Covax ngừa COVID-19 đầu tiên trên người tình nguyện tại Việt Nam. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 28 ngày. Mỗi tình nguyện viên được theo dõi trong 56 ngày để đánh giá mục tiêu nghiên cứu và theo dõi đến tháng thứ 6 kể từ liều tiêm đầu tiên. Ảnh:  TTXVN

 Mũi tiêm vaccine Nano Covax ngừa COVID-19 đầu tiên trên người tình nguyện tại Việt Nam. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 28 ngày. Mỗi tình nguyện viên được theo dõi trong 56 ngày để đánh giá mục tiêu nghiên cứu và theo dõi đến tháng thứ 6 kể từ liều tiêm đầu tiên. Ảnh:  TTXVN

 Mũi tiêm vaccine Nano Covax ngừa COVID-19 đầu tiên trên người tình nguyện tại Việt Nam. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 28 ngày. Mỗi tình nguyện viên được theo dõi trong 56 ngày để đánh giá mục tiêu nghiên cứu và theo dõi đến tháng thứ 6 kể từ liều tiêm đầu tiên. Ảnh:  TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *