Một phút mặc niệm cố thiếu tá Lê Hải Ninh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một phút mặc niệm cố thiếu tá Lê Hải Ninh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một phút mặc niệm cố thiếu tá Lê Hải Ninh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *