Một đội nhảy Yosakoi tại sự kiện quảng bá Yosakoi ở Tokyo. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/Vietnam+)

Một đội nhảy Yosakoi tại sự kiện quảng bá Yosakoi ở Tokyo. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/Vietnam+)

Một đội nhảy Yosakoi tại sự kiện quảng bá Yosakoi ở Tokyo. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *