Một buổi thao diễn kỹ thuật của công nhân nhà máy cơ khí Duyên Hải, Hải Phòng – lá cờ đầu của ngành công nghiệp toàn miền Bắc đầu những năm 1960. (Ảnh: TTXVN)

Một buổi thao diễn kỹ thuật của công nhân nhà máy cơ khí Duyên Hải, Hải Phòng - lá cờ đầu của ngành công nghiệp toàn miền Bắc đầu những năm 1960. (Ảnh: TTXVN)

Một buổi thao diễn kỹ thuật của công nhân nhà máy cơ khí Duyên Hải, Hải Phòng – lá cờ đầu của ngành công nghiệp toàn miền Bắc đầu những năm 1960. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *