moonjaein-1495251103-79.jpg

moonjaein-1495251103-79.jpg

Moon Jae-in, the presidential candidate of the Democratic Party of Korea, poses for photographs as he watches a television report on an exit poll of the presidential election in Seoul, South Korea May 9, 2017. REUTERS/Kim Hong-Ji

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *