ministerof-1576119895-17.jpg

ministerof-1576119895-17.jpg

Minister of Industry and Trade Tran Tuan Anh at a working session with European Commissioner for Trade Cecilia Malmstrom. (Photo: Kim Chung/VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *