Mina và David tại thì tương lai ở quán Mây Thần Tiên. (Ảnh: Giang Huy)

Mina và David tại thì tương lai ở quán Mây Thần Tiên. (Ảnh: Giang Huy)

Mina và David tại thì tương lai ở quán Mây Thần Tiên. (Ảnh: Giang Huy)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *