microsoft-1495003217-47.jpg

microsoft-1495003217-47.jpg

Bộ não của Microsoft: Chủ tịch John Thompson, CEO Satya Nadella, người sáng lập Bill Gates, và cựu CEO Steve Ballmer (Ảnh: Business Insider)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *