michelin001-1525762122-9.jpg

michelin001-1525762122-9.jpg

Tổng Bếp trưởng Nguyễn Công Chung trong sự kiện giao lưu với Bếp trưởng sao Michelin Marc De Passorio hồi tháng 4/2017. (Ảnh: Sheraton Hanoi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *