merlin15002-1552462107-3.jpg

merlin15002-1552462107-3.jpg

Các động cơ lớn hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn mà Boeing muốn cho 737 Max đã dẫn đến một sự thay đổi trong hệ thống điều khiển chuyến bay không bao giờ được làm nổi bật cho các phi công. Ảnh: CreditDavid Ryder/Bloomberg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *