merge22-1557734971-21.mp4.jpg

merge22-1557734971-21.mp4.jpg

Ủy ban Bầu cử Thái Lan công bố danh sách hạ nghị sỹ. (Nguồn: Vnews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *