mayweather1-1504016617-69.jpg

mayweather1-1504016617-69.jpg

“Nghiệp của tôi là đấm bốc chứ không phải phát thanh viên” (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *