maythoco-1585710711-14.jpg

maythoco-1585710711-14.jpg

 Anh cải tiến máy thở áp lực dương liên tục (CPAP) để phục vụ điều trị bệnh nhân nặng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *