maugiaovie-1559013472-20.jpg

maugiaovie-1559013472-20.jpg

越南于1995年和1997年先后为朝鲜援助100吨和1.3万吨大米。2000-2012年间,越南共为朝鲜援助2.27万吨大米、5吨橡胶、5万美元,并于2016年援助7万美元,帮助该国在洪灾发生后开展恢复重建工作。(越通社记者 碧玉 摄)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *