mango-1575624936-38.jpg

mango-1575624936-38.jpg

Farmers in Chieng Hac communes, Son La province’s Yen Chau district classify mangoes for exports (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *