maatjebenas-1592799485-60.jpg

maatjebenas-1592799485-60.jpg

Maatje Benassi bị những kẻ theo các thuyết âm mưu đổ lỗi là nguồn gốc mang dịch bệnh COVID-19 từ Trung Quốc vào Mỹ. (Nguồn: CNN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *