Lực lượng bộ đội hóa học phun hóa chất tiêu tẩy khu vực phố Châu Long, quận Ba Đình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lực lượng bộ đội hóa học phun hóa chất tiêu tẩy khu vực phố Châu Long, quận Ba Đình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lực lượng bộ đội hóa học phun hóa chất tiêu tẩy khu vực phố Châu Long, quận Ba Đình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *