lngsn-1586325918-34.jpg

lngsn-1586325918-34.jpg

越南谅山省向中国广西壮族自治区政府捐赠35万只医用口罩。图片来源:越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *