lethithuh-1591328206-83.jpg

lethithuh-1591328206-83.jpg

越南外交部发言人黎氏秋姮表示,为了实现防控疫情,不让疫情扩大蔓延的目标,越南将继续同中方保持密切配合与合作。                                        图片来源:越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *