lethanhtunga-1596192458-11.jpg

lethanhtunga-1596192458-11.jpg

Tung (L) and his coach Truong Minh Sang pose for a photo when he wins gold at the 10th FIG Artistic Gymnastics World Cup in Doha, Qatar at the beginning of 2017 (Photo: vietnamnet.vn) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *