lepenmacro1-1492668029-27.jpg

lepenmacro1-1492668029-27.jpg

Các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống của Pháp (Ảnh: Newsweek)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *