lenhutien-1582705356-41.jpg

lenhutien-1582705356-41.jpg

Ông Lê Như Tiến đặt câu hỏi: “Nếu không còn ai mua bằng giả nữa thì những người làm bằng giả bán cho ai?” 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *