lenhutien-1582705356-41.jpg

lenhutien-1582705356-41.jpg

Ông Lê Như Tiến đặt câu hỏi: “Nếu không còn ai mua bằng giả nữa thì những người làm bằng giả bán cho ai?” 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.