lekybonn-1559013728-54.jpg

lekybonn-1559013728-54.jpg

越南农业与农村发展部与朝鲜农业科学院代表与2014年10月30日在河内签署农业科技合作备忘录。(图自越通社)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *