lechaoco2-1570610267-42.jpg

lechaoco2-1570610267-42.jpg

Một đơn vị của Trung đoàn Thủ đô với lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng tham dự lễ chào cờ đầu tiên trong ngày giải phóng Thủ đô. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *