Le président Tran Dai Quang a eu des entrevues le 27 août avec le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly…

Le président Tran Dai Quang a eu des entrevues le 27 août avec le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly...

Le président Tran Dai Quang a eu des entrevues le 27 août avec le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *