Lễ ký Hiệp định thương mại, hợp tác kinh tế kỹ thuật Việt Nam – Thái Lan tháng 1/1978. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Lễ ký Hiệp định thương mại, hợp tác kinh tế kỹ thuật Việt Nam - Thái Lan tháng 1/1978. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Lễ ký Hiệp định thương mại, hợp tác kinh tế kỹ thuật Việt Nam – Thái Lan tháng 1/1978. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *