Lãnh đạo, cán bộ nhân viên của VietnamPlus nghe kể về công tác tác nghiệp của phóng viên TTXVN tại Đài thu phát tin dự phòng T6 trong những năm kháng chiến.

Lãnh đạo, cán bộ nhân viên của VietnamPlus nghe kể về công
tác tác nghiệp của phóng viên TTXVN tại Đài thu phát tin dự phòng T6 trong những
năm kháng chiến.

Lãnh đạo, cán bộ nhân viên của VietnamPlus nghe kể về công
tác tác nghiệp của phóng viên TTXVN tại Đài thu phát tin dự phòng T6 trong những
năm kháng chiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *