langp-1532424305-29.jpg

langp-1532424305-29.jpg

A paddy field submerged due to floods in Mekong Delta province of Kien Giang (Source: VNA)  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *