La presidenta Michelle Bachelet y su homólogo vietnamita, Tran Dai Quang. (Fuente: VNA)

La presidenta Michelle Bachelet y su homólogo vietnamita, Tran Dai Quang. (Fuente: VNA)

La presidenta Michelle Bachelet y su homólogo vietnamita, Tran Dai Quang. (Fuente: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *