La presidenta chilena y la titular de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan. (Fuente: VNA)

La presidenta chilena y la titular de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan. (Fuente: VNA)

La presidenta chilena y la titular de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan. (Fuente: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *