La Mandataria chilena y el primer ministro, Nguyen Xuan Phuc. (Fuente: VNA)

La Mandataria chilena y el primer ministro, Nguyen Xuan Phuc. (Fuente: VNA)

La Mandataria chilena y el primer ministro, Nguyen Xuan Phuc. (Fuente: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *