kraft-1488367649-80.jpg

kraft-1488367649-80.jpg

Kraft Heinz, the food conglomerate backed by legendary investor Warren Buffett, said Friday, Feb 17, 2017 that it made a takeover offer for European consumer products king Unilever. But Unilever said no to a deal.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *