knhcnnwo-1602581905-29.mp4.jpg

knhcnnwo-1602581905-29.mp4.jpg

Kênh CNN Worldwide và câu chuyện của VNG – Start up kì lân Việt Nam. (Nguồn: Video VNG)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *