kinhtetrun-1508217689-68.jpg

kinhtetrun-1508217689-68.jpg

Một cảng hàng hóa ở Giang Tô, Trung Quốc ngày 8/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *