kinhtecuba-1520940488-84.jpg

kinhtecuba-1520940488-84.jpg

Quốc hội khóa mới của Cuba sẽ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tới năm 2030 và tiến trình cập nhật mô hình kinh tế-xã hội trong 5 năm tới.(Nguồn: Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *