kingchandun-1522917619-20.jpg

kingchandun-1522917619-20.jpg

Martin Luther King Jr. đứng trước một chiếc xe buýt ở một trạm xe buýt Montgomery, ngày 26/12/1956.(Nguồn: history.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *