kiketethio-1535688005-0.jpg

kiketethio-1535688005-0.jpg

Après leur entretien, Tran Dai Quang et Mulatu Teshome assistent à la cérémonie de signature de plusieurs documents de coopération bilatérale. Photo: VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *