kieubaota-1591674229-13.jpg

kieubaota-1591674229-13.jpg

Вьетнамцы, проживающие за рубежом, посещают Чыонгша. (Фото: Минь Ханг / Vietnam +)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *