kidongpark-1596879186-52.jpg

kidongpark-1596879186-52.jpg

            世界卫生组织驻越南首席代表朴启东。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *